CHOUJI & I-VAN – singin don’t worry

42,572回再生 2024/04/27
CHOUJII-VAN
CHOUJI & I-VAN _ singin don't worry
prod by CHOUJI
guitar,bass by Jason Smith
recording by Gacha
mix,mastering by CHOUJI
camera dj nappy bwoy

ジャマイカ渡航中のリリース
https://linkco.re/MTDs88qA
https://linkco.re/MRVb0g3u