Maddy Soma – GoddamN

109,335回再生 2023/06/17
Maddy Soma
Maddy Soma - GoddamN

Listen to the album "Cultural Reset" GoddamN
https://linkco.re/F68bdH0v?lang=ja

Prod By Kezii & Slippery Haze
Director: RYOYA SUZUKI  Camera operator : 3Light (Cookie Plant) Associate Producer: Kenta Tsunoda

Casting by: Y / HAYATO
Anji Chihaya chiri DiMu Hina IKKI KUROCHAN Notchi Ryuji RYUNOSUKE YUI YU-I yushin Yuuka 琉

Follow Maddy Soma
instagram
https://www.instagram.com/maddysoma/?...
twitter
https://twitter.com/maddysoma